Tổng quan công ty

THÔNG TIN CHUNG

  • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần E&C Hà Nội
  • Trụ sở: Số 333 Trần Đại Nghĩa, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
  • Điện thoại: 0243.8 693 868         Fax: 043.8 693 188
  • Tài khoản: 1100011710 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
  • Năm thành lập 1/2005 (Kèm theo bản sao Giấy phép kinh doanh).
  • Cán bộ lãnh đạo chủ chốt: 04 người
  • Cán bộ công nhân viên chính thức: 39 người
  • Cán bộ không thường xuyên: 15 người

Thông tin liên hệ

Văn phòng Chính

[A]: 333 Trần Đại Nghĩa - Hai Bà Trưng - HN

[T]: 84.4-38693868 - [F]: 84.4-38693188  

E: contact@hanoienc.com.vn

W: http://hanoienc.com.vn