Ban lãnh đạo

 

 

1- Ông GIANG QUÝ LỘC

    Tổng giám đốc

Năm sinh: 1953
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Luật
Quá trình học tập:
·     1978-1982: Đại học xây dựng, ngành xây dựng DD&CN;

·     1990-1994: Đại học khoa học xã hội và nhân văn, chuyên ngành Luật;

·     Các khóa đào tạo khác:

o  Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát công trình xây dựng;

o  Tin học văn phòng: Microsoft office (Excel, Word, Project, Power point);

o  Phần mềm chuyên môn: Auto CAD, Sap, Etab,..

o  Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)

Số năm kinh nghiệm chuyên môn: 36 năm

 

2- Ông VŨ MINH GIANG

    Phó giám đốc

Năm sinh: 1984
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình học tập:

·     2002-2006: Đại học Thương Mại, chuyên ngành kế toán

·     Các khóa đào tạo khác:

o  Chứng chỉ kế toán thuế, luật doanh nghiệp;

o  Tin học văn phòng: Microsoft office (Excel, Word, Project, Power point);

·        Ngoại ngữ: Tiếng Anh (C)

Số năm kinh nghiệm chuyên môn: 17 năm
 

3- Ông NGÔ DOÃN LỘC

    Phó giám đốc

 
Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Dự án XD và Quản lý hạ tầng
Quá trình học tập:
·     2013-2016: Viện công nghệ châu Á (AIT Thái Lan) – Thạc sĩ Quản trị dự án xây dựng và quản lý hạ tầng;

·     2001-2006: Đại học xây dựng, ngành XD DD;

·     Các khóa đào tạo khác:

o  Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình;

o  Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc khối lượng và lập dự toán;

o  Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao;

o  Tin học văn phòng: Microsoft office (Excel, Word, Project, Power point);

o  Ngoại ngữ: Tiếng Anh (C)

Số năm kinh nghiệm chuyên môn: 12 năm

 

4- Ông BÙI XUÂN HÀ

    Phó giám đốc

Năm sinh: 1973
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Quá trình học tập:
·     1991-1996: Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa cơ khí;

·     Các khóa đào tạo khác:

o  Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình;

o  Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đo bóc khối lượng và lập dự toán;

o  Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao;

o  Tin học văn phòng: Microsoft office (Excel, Word, Project, Power point);

o  Ngoại ngữ: Tiếng Anh (C)

Số năm kinh nghiệm chuyên môn: 22 năm

 

Thông tin liên hệ

Văn phòng Chính

[A]: 333 Trần Đại Nghĩa - Hai Bà Trưng - HN

[T]: 84.4-38693868 - [F]: 84.4-38693188  

E: contact@hanoienc.com.vn

W: http://hanoienc.com.vn